Služby


 

 

Naše  firma   nabízí   všem  svým  současným i  budoucím    klientům    komplexní   daňové poradenství, právní a účetní poradenství   a   další    služby   související   s podnikáním v následujícím členění:

 

Daňové poradenství  -  představuje zpracování veškerých přiznání k daním, zpracování ostatních hlášení a vyúčtování; komplexní daňové konzultace v návaznosti na obchodně-právní, občansko-právní, pracovně-právní, celní a ekonomické předpisy v souladu s českými právními předpisy, zastupování před správcem daně

Účetní poradenství - zahrnuje komplexní vedení účetnictví (podvojné, jednoduché) včetně ostatních povinných agend, účetní  poradenství (účtování jednotlivých účetních případů), přechod z jednoduchého na podvojného účetnictví

Personalistika  -  obsahuje    komplexní    zpracování    mzdové    agendy  od vzniku pracovního poměru do jeho ukončení včetně návrhu druhů pracovních smluv a jejich náležitosti, přihlášek  a  odhlášek na příslušných zdravotních pojišťovnách a okresní správě sociálního zabezpečení; potvrzení o zaměstnání, doklady o výši příjmu; průběžné zpracování přehledů na dotčené instituce a ostatní povinná hlášení, zastupování před orgány sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven

Právní poradenství  -  představuje   poradenství    v návaznosti s daňovými a účetními předpisy, daňovou optimalizaci při začátku podnikání, zakládání obchodních společností, sepisování smluv dle obchodního, občanského zákoníku

Poradenství po internetu  -  možnost elektronického daňového poradenství do 24 h, u složitějších případů do 3 dnů prostřednictvím   e-mail  adresy ivana.hrncirikova@eurocet.cz

Dojezd do firmy zákazníka  -  dojedeme přímo za Vámi